Lørenskog hus

Festplassen 1 ved Metro Senter i Lørenskog, ,Konsertstart lørdag 26 mars er klokken 1600

Entre på våre konserter er  100 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer

Billetter kan kjøpes i Lørenskog hus eller på www.lhus.no , eller ved inngangen!

Spørsmålet om konserten kan gjøres til Lars t 950 32526 eller på jazzklubb@gmail.com

Bli medlem i Lørenskog Jazzklubb ved å gå inn på lenken Nettbutikk